Home

Welkom!

Heb je last van faalangst?
Gaat leren niet vanzelf?
Wil je in contact komen met andere (hoog)begaafden?

Vragen over het opvoeden van je (hoog)begaafd kind?
Hulp nodig bij gesprekken met (toekomstige) school?
Zorgen over jouw (hoog)begaafd kind?

Hulp nodig bij het opzetten van beleid voor (hoog)begaafdheid?
Op zoek naar deskundigheidsbevordering voor personeel?
Advies nodig bij begeleiding van (hoog)begaafde of anders-lerende leerlingen?

(be)GAAF(d)! biedt hulp!

Voor wie?
(hoog)begaafde kinderen of jongeren
Ouders van (hoog)begaafde kinderen of jongeren
Professionals en vrijwilligers die werken met kinderen of jongeren (Onderwijs, jeugdgezondheidszorg, jeugdhulp, sportcoaches, etc.).