Professionals

Werk jij (samen) met (hoog)begaafde kinderen of jongeren?

Professionals en vrijwilligers in de kinderopvang, onderwijs, (school)maatschappelijk werk, jeugd(gezondheids)zorg, de geestelijke gezondheidszorg, leerplichtambtenaren van de gemeente, sportverenigingen…

Iedereen die werkzaam is binnen het jeugdveld zal zeer waarschijnlijk te maken krijgen met een of meerdere (hoog)begaafde kinderen/jongeren. Toch is er vaak onvoldoende kennis over deze groep aanwezig. Hoe herken je bijvoorbeeld (hoog)begaafdheid? Hoe ga je om met ‘lastige’ ouders? Hoe zorg je voor een passend aanbod? Hoe stel je beleid op voor je organisatie? Waar kun je terecht voor specifieke informatie?

Wat kan (be)GAAF(d)! doen:

– Advies bij allerlei vragen over signalering en aanpak
– Deskundigheidsbevordering medewerkers
– Opstellen en implementeren van beleid rondom (hoog)begaafdheid
– Advies en hulp bij individuele gevallen
– Opzetten Plusklas
– Organiseren van workshops, lezingen en/of trainingen voor medewerkers, kinderen en/of ouders.

Neem contact op via info@gaafbegaafd.nl of bel naar 06 Р44 21 50 90 voor een passend aanbod.